نحوه عمل جراحی پلک بالا و جراحی افتادگی پلک بالا با جزییات کامل

مرحله اول : در مرحله اول جراحی پلک بالا ابتدا یک برش روی پلک بالا انجام میدهند و مقداری از پوست پلک بالا را برمیدارند.
مرحله دوم : در لایه پایین تر از پوست پلک، عضلات چشمی قرار دارند، در مرحله دوم جراحی پلک بالا شکافی در این عضلات ایجاد میکنند و در صورت لزومی بسته به میزان افتادگی پلک مقداری از عضله را نیز برمیدارند
فیلم (انیمیشن) نحوه انجام در سایت اصلی موجود میباشد.
ادامه دارد...