ویژگی های ارثی که باعث میشود جراحی پلک ما زودتر ضروری شود :

ویژگی های ارثی مثل اسکلت بندی کم عمق و افتادگی گوشه های بیرونی چشم قوام ضعیف پوست نیز سبب می‌شود که در سنین خیلی پایین تر زیر چشم کیسه درست شود. و همین ویژگی های ارثی باعث میشود تاثیر عوامل بیرونی مانند نور آفتاب ، سیگار، استرس و الکل بیشتر از سایرین مخرب باشد.
جراحی پلک
جراحی پلک ، افتادگی پلکادامه دارد...

برای کسب اطلاعات کامل تر در زمینه جراحی پلک و جراحی پلک در تهران و لیفت ابرو به وب سایت مرکز فوق تخصصی جراحی پلاستیک ایران jarahezibai.ir مراجعه نمایید