چند وقته همش فکر میکنم که پسرا دخترای قد بلند دوست دارن یا نه؟ من خودم دوست دارم پارتنرم قدش بلند باشه ولی نمیخام خیلی ازش کوتاه تر باشم و تقریبا پنج شش سانت به نظرم خوبه. نمیخام از پارتنرم درباره ی این موضوع بپرسم چون میدونم یه چیزی میگه که من ناراحت نشم.