نام و آدرس مراکز مشاوره ژنتیک تهران بهمراه شماره تلفن آنها کلیه دفاتر زیر مورد تایید دانشگاه شهید بهشتی تهران می باشند.نام مرکزشهرستانپزشک مشاور ژنتیکآدرس مراکزتلفنشمال تهراندکمه چیدکتر ناهید فلاحتیخیابان رسالت – کرمان جنوبی- کوچه زرین قبایی- پ ۹۶۲۲۵۲۵۱۴۰ ۲۶۳۰۲۲۲۴احمدیدکتر ابوالقاسم حیدریخیابان دماوند – ابتدای خیابان شهید فتحنایی (کهن)۷۷۵۷۴۲۴۵ ۷۷۵۴۳۰۸۶شرق تهرانتقویدکترسید مهدی دارابیمیدان شهدا – خیابان مجاهدین اسلام- خیابان ایران- کوچه پور زرگری۳۳۴۴۰۴۰۳۳۳۵۶۴۶۴۶خواجه نوریدکتر فریبرز زرین قلمیدروازه شمیران – خیابان شهید مشکی – روبروی اداره برق۷۷۵۰۷۷۳۰۷۷۵۰۹۹۰۶شمال غرب تهرانفاضلدکتر زهرا سروشبلوار کشاورز- خیابان دهکده- روبروی سازمان آب۸۸۹۶۱۲۴۷ ۸۸۹۵۶۸۸۸غرب تهرانولیعصرخانم دکتر نادعلیجاده ساوه – شهرک ولیعصر- خیابان شهید بهرامی – روبروی بانک صادرات۶۶۲۲۴۷۵۵۶۶۲۰۲۹۹۹هاشمی نژاددکتر بهاره کریمیخیابان قزوین – دو راهی قپان۵۵۷۰۸۰۸۱۵۵۷۰۳۹۸۱شمیراناتطالقانیدکترفیروزه حسینیخیابان شریعتی – نرسیده به میدان قدس- جنب داروخانه طالقانی۲۲۶۷۸۳۷۳دماوندجیلارددکترصدیقه رستگاردماوند – جیلارد- مرکز بهداشتی درمانی جیلارد۷۶۳۱۵۴۵۵فیروز کوهشهدای هفتم تیرخانم دکتر عاکفیفیروز کوه – خیابان پاسداران- خیابان شهید ملاجعفری۷۶۴۴۸۹۳۹شهریارشهید سهرابعلی بخشیدکتر الهام غلامی کلیشمیخیابان انقلاب – جنب امامزاده اسماعیل۶۵۲۲۲۹۱۱۶۵۲۲۴۳۲۲ملاردشهید فهمیدهدکتر سهیلا هاشمیبلوار اصلی ملارد – بعد از پمپ بنزین- رو بروی داروخانه شبانه روزی دکتر دشتی۶۵۶۶۵۱۹۱شهر قدسامام خمینیدکتر شبنم اسلامیشهر قدس- میدان ساعت ( ۹ دی ) – اول جاده سرخ حصار۴۶۸۴۰۴۹۰بهارستانگلستاندکتر سمیرا محمودی زادهجاده ساوه- شهر گلستان- فلکه دوم ( میدان سعدی )۵۶۳۲۲۴۴۳ورامینشبکه بهداشت و درمان ورامینورامین- خیابان شهید شبستانی- جنب شهرداری۳۶۲۴۴۱۶۶پاکدشتشهید اشرفی اصفهانیدکتر نیما حاجتی مداراییپاکدشت- میدان شهدای گمنام – روبروی اداره پست۳۶۰۲۳۱۱۰رباط کریمشهید شاتریاندکتر سولماز رازیانتهای خیابان مصلا – بلوار شهید کمالی – پایگاه بهداشتی شهید شاتریانمنبع : آدرس مرکز مشاوره ژنتیک تهران- مرکز مشاوره