آیا تا به حال فکر کرده اید که Ship در کلمه relationship[1] به چه معنایی می باشد؟این پسوند به این واقعیت اشاره می کند که یک رابطه می تواند هم به صورت شناور و هم به صورت غرق شدن باشد.بسیار خب، این مورد به صورت کلی درست نمی باشد، ولی یک روش مناسبی به منظور تفکر در مورد تاثیرات مربوط به فشار در رابطه می باشد.با خواندن این مقاله یک سری اصولی را در مور شناور نگه داشتن یک رابطه و مواردی را که باید در صورت احساس ناایمنی انجام بدهید، یاد بگیرید.این مقاله می تواند برای شرایط زیر کاربرد داشته باشد:

شما بخواهید که در مورد فشارهای رایج در یک رابطه مطالبی را یاد بگیرید

به منظور سر و کار داشتن با فشارهای موجود در یک رابطه، برخی از اصول را یاد بگیرید

شما بخواهید بفهمید که تنش موجود در رابطه از کجا ایجاد می شود

شما در رابطه (یا در حال ورود به یک رابطه ای) می باشید که در مورد آن اطمینان ندارید.

مدیریت کردن فشار و آسیب یک رابطه-moshaverco

مدیریت کردن فشار و آسیب یک رابطه moshaver.co

در یک رابطه چه نوع فشارهایی وجود دارند؟

داشتن یک دوست دختر یا دوست پسر می تواند فوق العاده باشد، ولی یک گروه از مواردی وجود دارند که می تواند منجر به ایجاد احساس رضایت و خوشحالی شود.فشارهای درونی می توانند در نتیجه مواردی از قبیل تفاوت های فرهنگی یا سن، حسادت، نبود توافق و انتظارات غیرمنطقی یا غیرقابل اجرا ایجاد شوند.فشارهای خارجی می توانند از طریق افراد و عوامل خارج از رابطه ایجاد شوند و شامل موارد از قبیل مطالعه یا کار، بیماری، پول، خانواده و دوستان می باشد.توصیه هایی برای شناور نگه داشتن رابطه تان

بررسی کنید که کدام نوع از فشارها، درونی و خارجی، بر روی روابط شما تاثیر می گذارند.بعد از آن، در زمانی که آماده شده باشید سعی کنید که از استراتژی های زیر برای کاهش فشار و شناور نگه داشتن رابطه خودتان استفاده کنید.با یکدیگر ارتباط برقرار کنید

ما دارای تلفن های هوشمند و هواپیماها هستیم، ولی تا به حال هیچ ابزاری کشف نشه است که به ما کمک کند تا مغزها را بخوانیم!بنابراین بهترین مورد بعدی که وجود دارد عبارت از ارتباط برقرار کردن با استفاده از کلمات می باشد.در صورتی که شما به همسرتان نگویید، به چه نحوی می توان تصور کرد که وی نسبت به موارد اشتباه اطلاع کسب کند؟در صورتی که یک موردی شما را ناراحت می کند، اجازه بدهید که آنها به آرامی نسبت به این مورد مطلع شوند. بعد از آن همراه با هم می توانید مشکل موجود را حل کنید.فشار رابطه و آسیب های رابطه با جنس مخالف

فشار رابطه و آسیب های رابطه با جنس مخالف – مشاورکو

یاد بگیرید که سازش کنید

شما در همه شرایط نمی توانید به خواسته های خودتان دست پیدا کنید.گاهی تحت تاثیر فشار رابطه و آسیب های آن هستید.با همسر خودتان یا شریک جنسی خود صحبت کنید تا موارد مهم موجود برای خودتان را نشان دهید و این موارد مشکل بزرگی را برای شما ایجاد نخواهند کرد.پذیرش این موضوع که یک فرد نزدیک به شما، همانند شما به کارهای مشابهی که انجام می دهید اهمیت نمی دهند، به سختی امکان پذیر است.ولی همانند هر موردی، توافق در این مورد از طریق تمرین کردن راحت تر می شود.همسر خودتان را در مورد احساساتتان نسبت به وی مطمئن کنید

هر شخصی دوست دارد بشنوند که چقدر دوست داشته می شود.در صورتی که مطلع باشید احساس مشابهی نسبت به یکدیگر دارید، رابطه موجود روان تر خواهد بود و احتمال ایجاد مشکلاتی از قبیل حسادت پایین می آید.

منبع :مدیریت کردن فشار و آسیب یک رابطه- مشاورکو