رابطه جنسی (************) برای هر فردی متفاوت است و می تواند بین افراد در زمانهای مختلف تغییر کند.

پذیرفتن و احترام به جنبه ی جنسی خود، به شما و فرد خاص مقابلتان کمک می کند تا به یک زندگی معنوی برسید.

عمل ایجاد عشق می تواند واقعا به چیزی مقدس و پر ارزش تبدیل شود. زمانی که زوجین مدت زیادی در کنار هم بوده اند، گاهی اوقات ممکن است حس خود را از دست بدهند، یک روش برای بهبود ارتباط شما با فرد مقابلتان ایجاد ************ معنوی بین خودتان است.

در اینجا به شما خواهیم گفت که ************ معنوی چیست و چگونه به شما و فرد مقابلتان کمک می کند تا بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شوید.

رابطه جنسی (************) معنوی چیست؟

رابطه جنسی (************) معنوی زمانی است که ما انرژی ************ی خود را که فراتر از حس های فیزیکی از لذت و خوشی می رود، بکار می گیریم.

رابطه جنسی معنوی چیزی بیش از یک ارگاسم ساده و سریع است، این یک تمرین آگاهانه برای ایجاد یک آگاهی مضاعف و هوشیاری بسیط تر است. عصاره معنوی یک انگیزش عالی، آگاهی بهبود یافته، و حسی از یکی شدن با نیروی زندگی است.

همه ما انرظزی داریم و احساسات ما انرژی ما را تحت تاثیر قرار می دهند و انرژی ما هر آنچه که در اطراف ما جود دارد را تحت تاثیر قرار می دهد.

اعتقادات ما احساسات ما را تحت تاثیر قرار می دهند، احساسات ما انرژی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و انرژی ما بر فرد مقابلمان تاثیرگذار است.

زمانی که ما خیلی هشیار و آگاه هستیم و برای بیان انرژی خود کامل مسلط هستیم، می توانیم این را بصورت جنسی بیان کنیم.

تلاش را از خود شروع کنید

اول از همه تمارینی برای تنفس وجود دارند که باعث می شوند بیان انرژی جنسی، یک حس جنسی عالی از خود، ایجاد کند. زمانی که این کار را به تنهایی انجام می دهید، این انرژی را بگیرید و به فرد مقابلتان منتقل کنید. در اینجا یک تمرین برای تلاش به صورت فردی ارائه می شود که انرژی جنسی را تجربه کنید:

۱.در حالی که زانوهایتان را خم کرده اید دراز بکشید، پاهایتان کمی از هم باز باشد و کمرتان کاملا به کف بچسبد
۲.لگن خود را با اندکی قوس بچرخانید و تکان دهید و زمانی که لگن خود را تکان می دهید نفس را به داخل فرستاده و سپس بیرون دهید.
۳.بعد از چند دقیقه زانوهایتان را کمی پایین تر بیاورید به طوری که راست شده و روی زمین قرار بگیرند (حتما تنفس خود را با همان ریتم ادامه دهید).
۴.شروع کنید به تصور اینکه زمانی که نفس را به داخل می کشید، انرژی از ستون فقراتتان به بالا می رود و زمانی که نفس را بیرون می دهید، این انرژی از جلوی بدنتان به سمت پایین می رود.
گام هایی برای داشتن رابطه جنسی معنوی با فرد مقابلتان که برایتان خاص است

به منظور ایجاد امکان برای شما و فرد مقابلتان برای تجربه ی جنسی معنوی، قلب شما باید برای خودتان و فرد مقابلتان باز و پذیرا باشد. هر دوی شما بایستی به راستی باید با بدن، روح، ذهن و قلبتان آماده باشید تا در هم ادغام شوید.

۱.زمانی که این ترتیب زیبا را با فرد مقابلتان فراهم کردید، در روبروی هم بنشینید.
۲.نفس های عمیق بکشید در حالی که به چشمان فرد مقابلتان نگاه می کنید.
۳.زمانی که هر دویتان آرام شدید، دست راست خود را روی قلب دیگری بگذارید و دست چپتان را در دست فرد مقابلتان قرار دهید و چشمان خود را ببندید.
۴.به تنفس آرام خود ادامه دهید و یک خورشید گرم را در قلب خود تصور کنید که شما و فرد مقابلتان را در بر می گیرد.
۵.زمانی که این گرما را در اطراف هر دویتان حس کردید، دست های خود را روی پاهایتان قرار دهید و چشمان خود را باز کنید.
۶.شروع کنید به گفتن جملات خوب به فرد مقابلتان مانند “همیشه شاد و خوشحال باشی” سپس از فرد مقابلتان بخواهید جملات شما را تکرار کند.
۷.به مدت یک دقیقه نفس های عمیق بکشید و سپس همدیگر را در آغوش بگیرید.
نمونه تمرینی

این یک نمونه از تمریناتی است که می تواند برای شروع رابطه جنسی معنوی با کسی که سال ها ست در کنار شماست و در گذشته نیمه گمشده رویاها شما بوده است.

و ایجاد انرژِ جنسی و آگاهای از عشق بین شما و فرد مقابلتان مفید باشد. این به شما کمک میکند تا از انرژی فرد مقابلتان آگاه شوید و بیازمایید که شما تا چه حد می توانید فرد مقابلتان را احساس کنید و تا چه میزانی او حس می کند که شما او را احساس می کنید.

هر چه بیشتر اینها را تمرین کنید، عمیق تر حس خواهید کرد. زمانی که آگاه شوید شروع به ایجاد پیوندی بین خودتان و فرد مقابلتان خواهید کرد که در آن جنسی گرایی واقعا زیبا و مقدس خواهد بود.


رابطه زناشویی مقدس است؟

رابطه زناشویی و جنسی زوجین در ادیان مختلف جایگاه مهم دارد و حتی تا جایی پیش می رود که رضایت دو طرف سبب دستیابی به بهشت و صواب می شود.

رابطه جنسی پیوند مقدسی است که هر فردی خواهان آن است و در یک سطح ما تشخیص می دهیم که عمل جنسی می تواند مقدس باشد. همسران طی رابطه جنسی مقدس است که فرزندانی می آوریم که زیبا هستند. باید به یاد داشته باشیم که چنین جنبه زیبا و روشنی از ************ وجود دارد.

ایده ی رابطه جنسی معنوی و عشق مقدس برای زوج ها به علت پرخاشگری منابع بیرونی مانند فیلم ها، سایت ها و کتب پورن سخت شده است. این به یک عمل نرمال تبدیل شده که با کسی بخوابند که هیچ عشقی بینشان وجود ندارد.

اگر ارتباط عمیقی بین دو فرد که با هم ازدواج کرده اند وجود داشته باشد، احتمال اینکه این زندگی را با طلاق خاتمه دهند بسیار کم است.

اگر شما و عشقتان، احساس و درک نسبت به همدیگر را از دست داده اید، عمل زناشویی معنوی میتواند تا حد زیادی به ارتباط شما کمک کند. حتی اگر شک داشته باشید، تلاش ضرری ندارد!

چگونه با معشوقه - نیمه گمشده - رابطه جنسی (************) معنوی زوجین
چگونه با معشوقه – نیمه گمشده – رابطه جنسی (************) معنوی زوجین

بهمن ۴, ۱۳۹۷لیدا احدی زنجانیاختلال جنسی, رابطه درمانیبدون دیدگاه
رابطه جنسی (************) برای هر فردی متفاوت است و می تواند بین افراد در زمانهای مختلف تغییر کند.

پذیرفتن و احترام به جنبه ی جنسی خود، به شما و فرد خاص مقابلتان کمک می کند تا به یک زندگی معنوی برسید.

عمل ایجاد عشق می تواند واقعا به چیزی مقدس و پر ارزش تبدیل شود. زمانی که زوجین مدت زیادی در کنار هم بوده اند، گاهی اوقات ممکن است حس خود را از دست بدهند، یک روش برای بهبود ارتباط شما با فرد مقابلتان ایجاد ************ معنوی بین خودتان است.

در اینجا به شما خواهیم گفت که ************ معنوی چیست و چگونه به شما و فرد مقابلتان کمک می کند تا بیش از هر زمان دیگری به هم نزدیک شوید.

رابطه جنسی (************) معنوی چیست؟

رابطه جنسی (************) معنوی زمانی است که ما انرژی ************ی خود را که فراتر از حس های فیزیکی از لذت و خوشی می رود، بکار می گیریم.

رابطه جنسی معنوی چیزی بیش از یک ارگاسم ساده و سریع است، این یک تمرین آگاهانه برای ایجاد یک آگاهی مضاعف و هوشیاری بسیط تر است. عصاره معنوی یک انگیزش عالی، آگاهی بهبود یافته، و حسی از یکی شدن با نیروی زندگی است.

همه ما انرظزی داریم و احساسات ما انرژی ما را تحت تاثیر قرار می دهند و انرژی ما هر آنچه که در اطراف ما جود دارد را تحت تاثیر قرار می دهد.

اعتقادات ما احساسات ما را تحت تاثیر قرار می دهند، احساسات ما انرژی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و انرژی ما بر فرد مقابلمان تاثیرگذار است.

زمانی که ما خیلی هشیار و آگاه هستیم و برای بیان انرژی خود کامل مسلط هستیم، می توانیم این را بصورت جنسی بیان کنیم.

تلاش را از خود شروع کنید

اول از همه تمارینی برای تنفس وجود دارند که باعث می شوند بیان انرژی جنسی، یک حس جنسی عالی از خود، ایجاد کند. زمانی که این کار را به تنهایی انجام می دهید، این انرژی را بگیرید و به فرد مقابلتان منتقل کنید. در اینجا یک تمرین برای تلاش به صورت فردی ارائه می شود که انرژی جنسی را تجربه کنید:

در حالی که زانوهایتان را خم کرده اید دراز بکشید، پاهایتان کمی از هم باز باشد و کمرتان کاملا به کف بچسبد
لگن خود را با اندکی قوس بچرخانید و تکان دهید و زمانی که لگن خود را تکان می دهید نفس را به داخل فرستاده و سپس بیرون دهید.
بعد از چند دقیقه زانوهایتان را کمی پایین تر بیاورید به طوری که راست شده و روی زمین قرار بگیرند (حتما تنفس خود را با همان ریتم ادامه دهید).
شروع کنید به تصور اینکه زمانی که نفس را به داخل می کشید، انرژی از ستون فقراتتان به بالا می رود و زمانی که نفس را بیرون می دهید، این انرژی از جلوی بدنتان به سمت پایین می رود.
گام هایی برای داشتن رابطه جنسی معنوی با فرد مقابلتان که برایتان خاص است

به منظور ایجاد امکان برای شما و فرد مقابلتان برای تجربه ی جنسی معنوی، قلب شما باید برای خودتان و فرد مقابلتان باز و پذیرا باشد. هر دوی شما بایستی به راستی باید با بدن، روح، ذهن و قلبتان آماده باشید تا در هم ادغام شوید.

زمانی که این ترتیب زیبا را با فرد مقابلتان فراهم کردید، در روبروی هم بنشینید.
نفس های عمیق بکشید در حالی که به چشمان فرد مقابلتان نگاه می کنید.
زمانی که هر دویتان آرام شدید، دست راست خود را روی قلب دیگری بگذارید و دست چپتان را در دست فرد مقابلتان قرار دهید و چشمان خود را ببندید.
به تنفس آرام خود ادامه دهید و یک خورشید گرم را در قلب خود تصور کنید که شما و فرد مقابلتان را در بر می گیرد.
زمانی که این گرما را در اطراف هر دویتان حس کردید، دست های خود را روی پاهایتان قرار دهید و چشمان خود را باز کنید.
شروع کنید به گفتن جملات خوب به فرد مقابلتان مانند “همیشه شاد و خوشحال باشی” سپس از فرد مقابلتان بخواهید جملات شما را تکرار کند.
به مدت یک دقیقه نفس های عمیق بکشید و سپس همدیگر را در آغوش بگیرید.
نمونه تمرینی

این یک نمونه از تمریناتی است که می تواند برای شروع رابطه جنسی معنوی با کسی که سال ها ست در کنار شماست و در گذشته نیمه گمشده رویاها شما بوده است.

و ایجاد انرژِ جنسی و آگاهای از عشق بین شما و فرد مقابلتان مفید باشد. این به شما کمک میکند تا از انرژی فرد مقابلتان آگاه شوید و بیازمایید که شما تا چه حد می توانید فرد مقابلتان را احساس کنید و تا چه میزانی او حس می کند که شما او را احساس می کنید.

هر چه بیشتر اینها را تمرین کنید، عمیق تر حس خواهید کرد. زمانی که آگاه شوید شروع به ایجاد پیوندی بین خودتان و فرد مقابلتان خواهید کرد که در آن جنسی گرایی واقعا زیبا و مقدس خواهد بود.


مقابله با ترا فوبیا
اختلال روانی
ترافوبیا, ترس, ترس از هیولا, فوبیا, فوبیا هیولا, لیزا فریچر
بدون دیدگاه
ترس از هیولا ها ترا فوبیا[۱] (ترس از هیولاها) در سطح گسترده ای ما بین کودکان پیش دبستانی رایج می باشد. معمولا این فوبیا در اوایل سالهای مربوط به تحصیل…
بیش تر بخوانید
اگر کاری برای شما لذت بخش باشد،اعتیاد نیست؟
اگر کاری برای شما لذت بخش باشد،اعتیاد نیست؟
اختلال روانی
اعتیاد, تشخیص, درمان, مشاوره
بدون دیدگاه
اعتیاد – علائم، درمان برای یک دوره زمانی طولانی مدتی، اعتیاد به معنای یک رفتار غیر قابل کنترل در رابطه با استفاده از الکل و سایر داروها در نظر گرفته…
بیش تر بخوانید
رابطه زناشویی مقدس است؟

رابطه زناشویی و جنسی زوجین در ادیان مختلف جایگاه مهم دارد و حتی تا جایی پیش می رود که رضایت دو طرف سبب دستیابی به بهشت و صواب می شود.

رابطه جنسی پیوند مقدسی است که هر فردی خواهان آن است و در یک سطح ما تشخیص می دهیم که عمل جنسی می تواند مقدس باشد. همسران طی رابطه جنسی مقدس است که فرزندانی می آوریم که زیبا هستند. باید به یاد داشته باشیم که چنین جنبه زیبا و روشنی از ************ وجود دارد.

ایده ی رابطه جنسی معنوی و عشق مقدس برای زوج ها به علت پرخاشگری منابع بیرونی مانند فیلم ها، سایت ها و کتب پورن سخت شده است. این به یک عمل نرمال تبدیل شده که با کسی بخوابند که هیچ عشقی بینشان وجود ندارد.

اگر ارتباط عمیقی بین دو فرد که با هم ازدواج کرده اند وجود داشته باشد، احتمال اینکه این زندگی را با طلاق خاتمه دهند بسیار کم است.

اگر شما و عشقتان، احساس و درک نسبت به همدیگر را از دست داده اید، عمل زناشویی معنوی میتواند تا حد زیادی به ارتباط شما کمک کند. حتی اگر شک داشته باشید، تلاش ضرری ندارد!

رابطه جنسی معنوی: ۳ گونه از پیوند روحی

بسیاری از ما یاد نگرفته ایم که رابطه زناشویی و ************ همسران یک ابزار قدرتمند است که می تواند در رشد تاثیر بسزایی بگذارد.

زن و مرد را کامل کند و از طلاق و جدایی زوجین جلوگیری کند.

در واقع، رابطه جنسی معنوی آرام ترین و ساده ترین روش برای داشتن چیزی شبیه یک تجربه ی رازآلود است.

قدرتمندترین چیز در مورد ************ معنوی این است که کمترین حضوری در درون ما است که به ندرت کاملا متمدن می شود. اگر شما خسته از کار به خانه آمده اید و دوستی به شما پیشنهاد دهد تا بیرون بروید و یک فیلم تماشا کنید، ممکن است پیشنهادش را رد کنید.

اما اگر شما فرد جذابی بجای آن فردی که زمان خود را در اختیار شما میگذارد، ملاقات کنید؛ ممکن است انرژی عمیقی را در درون شما برانگیزد که حتی از وجود چنین انرژی تا کنون آگاه نبوده اید. هر نوع از تجاربه جذبه ای- مانند رابطه جنسی – یک شروع ایده آل برای ایجاد لحظات معنوی و بدون منطق، و آوردن این لحظات به زندگی روزمره مان است.

سه نوع عمده از رابطه جنسی وجود دارد که افراد می توانند تجربه کنند:

۱.پیوند هشداری

اغلب تجارب اولیه از رابطه زناشویی با همسر شامل این پیوند است. زمانی که خود را در شرایط آسیب پذیر، صمیمی و در معرض دید قرار می دهیم و یک همکاری دوجانبه برای رسیدن به لحظه ی لذت داریم، آگاهی هشیار ما به واسطه ی ناب بودن کشف بدن فرد مقابل افزایش می یابد.

این پیوند، چندان هم آگاهی ذهنی نیست اما یک آگاهی هشداری است که به طور غریزی طول می کشد. احساسات ما از آسیب پذیری و هیجان، مکانیزم آدرنالین طبیعی بدن، هشدار را در بدن تحریک کرده که باعث می شود که بیش از تجربه روحی، یک تجربه از پیمان داشته باشیم.

این نوع از راطه زناشویی به علت اینکه ناب است و نو اعتیاد آور است و جستجوی شریکان جنسی جدید برای تجربه این حس از خدا بودن در آگاهی، برای فرد خوشایند است و او را تشویق می کند.

۲.پیوند هشیار

زمانی که حس تحریک و آسیب پذیری ما برای نوع اول از ایجاد عشق (پیوند هشداری) کاهش پیدا می کند، این نوع از پیوند خود را نشان می دهد. در پیوند هشیار، ما یاد می گیریم تا نوع متعادل تری از رابطه زناشویی معنوی را ایجاد کنیم، ************ی که هماهنگی بین ابعاد حیوانی احساسات و پر از ادراک را ایجاد می کند.

در پیوند هشیار، ما به خواسته های جنسی خود گوش می دهیم، بدن خود و فرد مقابلمان را کشف می کنیم، از طریق خیره شدن در چشمان هم نزدیکی و صمیمیت جنسی عمیق تری ایجاد می کنیم و عمیق ترین حالات جنسی خود را پیگیری می کنیم.

این اغلب احساسات شدید از پیوند و عشق ایجاد می کند که به اختصار ما را به حسی از فراتر از خود می رساند. از طریق این پیوند هشیار است که ما می توانیم به مرحله بعدی از پیوند پر معنا و روحانی برسیم.

۳.پیوند معنوی

در زبان سانسکریت برای این نوع از پیوند یک واژه زیبا به نان ” میثونا” وجود دارد که معادل پیوند جنسی می باشد.

میثونا یکی از آموزه های بسیار مهمی است که از شدت جنسی هشیار، برای صعود به جایگاههای بالاتر از شدت استفاده می کند که بر روشن سازی روح نسبت به لذت جنسی فیزیکی محض تاکید دارد. نیروی جنسی، قدرت خود را از بدن و احساسات ما می گیرد و به تنهایی به حدی کافی قدرت ندارد که ما را به سطوح جدیدی از آگاهی هشیار برساند.

این رابطه زناشویی معنوی است که به ما کمک می کند تا یک پیوند روح بخش جنسی واقعی را تجربه کنیم و این از طریق در برگرفتن روح ممکن می شود.