بازی تقویت عملکرد مغز

بازی جذاب و هیجانی برای افزایش سرعت محاسبه و عکس و العمل مغز بوده و از بیماری الزایمر جلوگیری کرده و سبب افزایش تمرکز و کارایی مغز می گردد. این بازی توسط دانشگاه میلدانیا مورد برسی قرار گرفته و افرادی که به صورت روزانه آن را انجام میدهند 40درصد ارتقا تمرکز، افزایش کارایی ذهنی را به همراه داشته و افراد مورد مطالعه که به صورت هفتگی آن را انجام دادند 20 افزایش کارایی ذهنی را به همراه داشتند. برخی از محقیقین پژوهش مذکور این بازی را یک راهکار ساده در جهت جلوگیری از الزایمر می دانند.

(مدل اولیه بازی است و به زودی سطوح پیشرفته تر هم به آن اضافه می گردد)

+ لینک دانلود