تست اجتماعی بودن *روانشناسی شخصیت


شاید گاهی برای شما اتفاق افتاده که در محیط های اجتماعی نمی توانید با کسی ارتباط برقرار کنید
و قادر به صحبت کردن با کسی نیستید ، حتما می دانید که بیشتر شانس های زندگی انسان در اثر ناتوانی دربرقراری روابط اجتماعی از دست می روند.
پس حالا وقت آن رسیده که یادبگیرید چگونه اجتماعی برخورد کنید.

این تست ساده و معتبر روانشناسی و شخصیت شناسی به شما میزان اجتماعی بودن شما را نشان داده

و شما خواهید فهمید که فرد تنهایی هستید یا اجتماعی هستید


+ لینک دانلود