سلام دکتر برای مشکل اختلال نعوذ بهم قرص تاداگرا 10 میلی گرم داد
و گفت قبل رابطه نصفش رو مصرف کنم
ولی هیچ تاثیری نداشت
آیا باید یک قرص کامل مصرف کنم تا موثر باشه ؟