#انواع_اختلالات_خورد_و_خورا _در_dsm_5

🔸اختلال بی اشتهایی عصبی(انورکسیا)

🔸اختلال پر اشتهایی عصبی(بولیمیا یا جوع)

🔸اختلال پرخوری(بینج ایتینگ)

🔸اختلال هرزه خواری(زاغ گونگی یا پیکا)

🔶 اختلال نشخوار

🔶 اختلال اجتناب_محدودیت غذا(نام جدید اختلال تغذیه کودکی در dsm_5)

💢 اختلال هرزه خواری، نشخوار و تغذیه کودکی در dsm_iv جز اختلالات خوردن نوزادی، کودکی و نوجوانی بود.

💢 اختلال پرخوری در dsm_iv یک نوع فرعی اختلال پراشتهایی عصبی بود.
ادامه دارد