با سلام از آنجایی که بنده حدود 9 سال از بیماری وسواس فکری رنج میبرم و لذا طب سنتی این بیماری رو به سودا تشخیص داده ولی در طب مدرن روز؛ این بیماری رو در کم بودن سرتونین تشخیص داده ؛فلذ مصرف داروی 5 هیدروکسی تریپتوفان برای بنده مفیده یا نه ؛با تشکر