شما حتی در صورتی که خودتان هم مطلع نباشید، احتمالا تا حدی از تحقیقات روان شناختی در زندگی روزمره خودتان استفاده می کنید.

گزارشات جدید در مورد آخرین یافته های مربوط به مطالعات روان شناختی، تقریبا به صورت روزمره از طریق تلویزیون، روزنامه ها، رسانه های اجتماعی یا برنامه های گفتگوی مهیج اعلان می شوند. فقط کافی است که یک مجله محبوب بردارید تا یک سری مقالات خود کمکی را مشاهده کنید که مرتبط با تحقیقات روان شناختی موجود می باشند.

به چه نحوی می توانید مشخص کنید که این گزارش های قابل اعتماد هستند؟ به منظور تبدیل شدن به یک کاربر منطقی از تحقیقات روان شناسی، باید نحوه ارزیابی گزارش های تحقیقی مختلفی که به صورت روزمره می شنوید را بلد باشید. ما با یادگیری نحوه شناسایی اطلاعات قابل اعتماد، می توانیم به یک کاربر روان شناسی مطلع تبدیل شوید.

1. منبع را در نظر بگیرید

در زمانی که نتایج تحقیقات روان شناسی را در منابع رسانه ای رایج می خوانید، همواره باید منبع اصلی اطلاعات را در نظر بگیرید.

مطالعات چاپ شده در روزنامه های روان شناسی تخصصی از طریق فرآیند ارزیابی دقیق صورت می گیرند، با یک مطالعه اصلی شروع می شوند که از طریق یک محقق مشهور صورت گرفته است و معمولا از طریق موسسات آموزشی، بیمارستان ها و سایر سازمان ها حمایت می شوند.

همچنین این مجلات از طریق یک تیم تخصصی بررسی می شوند، به این معنا که قبل از چاپ مقالات در این مجله ها، سایر روان شناسان ماهر و متخصص در روش های تحقیقیاتی و آماری این مقاله ها را مورد بررسی قرار می دهند.

یک دلیل دیگر برای در نظر گرفتن منبع اصلی عبارت از این است که بیشتر گزارشات رایج بد تفسیر می شوند یا نمی توانند مولفه های کلیدی مربوط به یافته ها را شناسایی کنند.

نویسندگان و ژورنالیست هایی که در روش های تحقیقی دارای تجربه محدود و یا بدون تجربه هستند، ممکن است به صورت کامل ندانند که مطالعه به چه نحوی صورت گرفته است و همچنین نسبت به دلالت های و معانی ضمنی تحقیق صورت گرفته مطلع نباشند. شما با نگاه کردن به خود مطالعه می توانید یک شناخت کامل و عمیقی را از دلالت های نتایج به دست بیاورید.

2. شکاک بودن نسبت به ادعاهای احساساتی یا تکان دهنده

در زمان بررسی هر نوعی از اطلاعات علمی، شکاکیت باید به عنوان قاعده اصلی مد نظر قرار داده شود. نسبت به ادعاها و یافته هایی که حساس یا غیرمنطقی هستند، با احتیاط عمل کنید.

به یاد داشته باشید که هدف از گزارشات رسانه های محبوب در به دست آورن توجه، روش انتشارات خودشان، افزایش ربته بندی و به دست آوردن بازدید از صحفه می باشد.

ممکن است که گزارشگران بر روی مولفه های خاصی از تحقیق متمرکز شوند، و سایر اطلاعات مهمی را که برای شناخت نتایج اهمیت دارند را مد نظر قرار ندهند. اظهارات بیان شده توسط محققان می تواند خارج از زمینه مورد تحقیق و به روشی استفاده شود که نتایج اصلی تحقیق را به صورت اغراق آمیز بیان کند.


3. بررسی روش های تحقیق

یکی از نکات مهم به منظور تبدیل شدن به یک کاربر عقلایی از روان شناسی، شناخت برخی از مبناهای تحقیق روان شناسی می باشد. مولفه هایی از قبیل تعاریف عملیاتی، نمونه برداری تصادفی و طراحی تحقیق برای شناخت نتایج نهایی مطالعه اهمیت زیادی دارند.


برای مثال، ممکن است که یک مطالعه خاص فقط افراد مخصوصی را در داخل جمعیت موجود مورد بررسی قرار بدهد یا ممکن است فقط اطلاعات محدود مربوط به یک موضوع خاص را در نظر بگیرد. همه این عوامل می توانند نقش مهمی را در کاربرد یافته های موجود بر روی جمعیت عمومی و نحوه اعمال نتایج برای شناخت پدیده روان شناسی داشته باشند.

4. به یاد داشته باشید که ضرب المثل معادل با اطلاعات نمی باشد

نسبت به ادعاهایی که بر مبنای داستان های مربوط به ضرب المثل ها می باشند، با احتیاط عمل کنید. صرف اینکه یک گروه کوچکی از افراد به نتایج مشابهی رسیده اند، دلیل مناسبی برای این نمی باشد که همه افراد در این دیدگاه مشترک باشند.

تحقیقات علمی از نمونه برداری تصادفی و سایر روشهای تحقیقی استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که نتایج مربوط به مطالعه می تواند برای سایر افراد هم کاربرد داشته باشد. هر نوع گزارشی که بر مبنای این تشخیص باشد که "این مورد در رابطه با من مصداق دارد، بنابراین می تواند برای سایر افراد هم مصداق داشته باشد"، باید با شکاکیت خاصی مورد بررسی قرار بگیرد.


5. تامین کنندگان بودجه مربوط به تحقیق را در نظر بگیرید

در هنگام ارزیابی تحقیق روان شناسی، در نظر گرفتن حامیان مالی مطالعه هم اهمیت زیادی دارد. تامین بودجه می تواند از طریق منابع مختلفی صورت بگیرند که شامل آژانس های دولتی، گروه های غیر انتفاعی و شرکت های بزرگ می باشد.


زمانی که نتایج یک تحقیقی از دستورات یک سازمانی حمایت می کند که هدف آن فروختن محصولات و ترغیب افراد برای داشتن دیدگاهی مشابه دیدگاه افراد موجود در سازمان می باشد، با احتیاط بیشتری عمل کنید. هر چند که چنین منابع بودجه ای ضرورتا نمی توانند به معنای غیرمعتبر بودن نتایج یک مطالعه باشند، ولی شما همواره باید تضاد منافع بالقوه را مد نظر قرار بدهید.

6. به یاد داشته باشید که مرتبط بودن همواره به معنای علیت نمی باشد

بیشتر تحقیقات علمی رایج به صورت سریع نتیجه گیری می کنند و یک رابطه علی را مابین متغیرها نشان می دهند. با این وجود، یک رابطه مابین دو متغیر ضرورتا به این معنا نمی باشد که تغییرات صورت گرفته در یک متغیر عامل ایجاد تغییر در متغیر دیگر می باشد.

هیچ وقت فرض نکنید که یک رابطه علت و معلولی ما بین دو عامل وجود دارد. سعی کنید به دنبال پیدا کردن عباراتی همانند "محققان یک رابطه ای را پیدا کردند"، "تحقیق صورت گرفته یک رابطه ای را ما بین ... نشان می دهد" و "به نظر می رسد که یک رابطه ای باشد" باشید تا به شناخت تحقیق ارتباطی کمک کنید.

روزنامه ها، مجلات، کتاب ها و منابع آنلاین عبارت از منابع کامل از اطلاعات مربوط به آخرین تحقیقات روان شناسی می باشند. به منظور تعیین قابلیت اعتماد این گزارشات، شناخت نحوه ارزیابی داستان های مطالعه شده اهمیت زیادی دارد.

در حالی که بررسی کردن مطالعه اصلی بهترین روش برای شناسایی اطلاعات می باشد، شما همچنین می توانید از برخی عرف های علمی مبنایی استفاده کنید. نسبت به ادعاهای احساساتی و مهیج محتاط باشید، مراقب دلالتهای علیت اشتباه باشید، و به یاد داشته باشید که در هنگام بررسی گزارشات علمی، شکاکیت یک اصل مهمی می باشد.

نویسنده: کندرا چری[1]
آخرین به روز رسانی: 10 نوامبر 2017


[1] Kendra Cherry