سلام خسته نباشید من روز 27 بهمن ماه یک رابطه مقعدی داشتم که 13امین روز پریودم بود و پریود قبلم27 روزه بود از 30 ام درد تخمک گذاری دارم یعنی اون روز روزای تخمک گذاری نبوده؟ رابطه مقعدی با نامزدم داشتم و فقط برای دو بار به مدت یک ثانیه آلت نامزدم کشیده شد به روی واژن اما اصلا داخل نشد که سریع خودمو جدا کردم وقتی همسرم ارضا شد سریع از من جدا شد زمانی ک ارضا شد آلتش سمت مقعدم بود اما داخل اما حس کردم دیر فهمید ک ارضا شده البته من چیزی از منی حس نکردم و حس میکنم توهم زدم اگر ی قطره منی رو واژنم ریخته باشه (مطمئن نیستم) احتمال بارداری هست؟