سلام وقت بخیر
تو عقدم متوجه شدم نامزدم چهار سال سیگار میکشه چنبار قول داده ک ترک کنه حتی ی بار بهم گفت دیگ نمیکشه ولی وقتی اومد پیشم دهنش بو میداد بهش گفتم باز کشیدی قبول کرد....رفتم خونشون دیدم میخاد بره بیرون گفتم کجا میری گفت میش دوستم وقتی اومد بو سیگار میداد بهش گفتم میرم ب بابات میگم...جلومو گرفت ک باهات حرف میزنم باهاش قهر کردم روز بعد منو اورد خونمون متوجه شدم ی بسته سیگار تو جیبشه....الان میخام کمکم کنید چی بهش بگم ک جدی بیوفته دنبال ترکش میگه خیلی سخته باید بدت بیاد ازش تا بتونی بزاری کنار...چیکار کنم ک ترک کنه؟؟