سلام
من 27 سال دارم. مجرد هستم. همراه با خانواده زندگی میکنم.
فقط یک برادر دارم که 5 سال از من کوچکتره و دو ساله مهاجرت کرده و از ایران رفته.
ما با هم خیلی صمیمی و نزدیک بودیم و ماه های اول که رفته بود برام خیلی سخت میگذشت.
الان بعد این مدت خیلی بهتر شدم ولی هنوز خیلی وقتها معمولا غروب و شب خیلی دل گیر میشم و یاد خاطرات گذشته و روزهایی که گذشته میفتم و به این فکر میکنم که برادرم دیگه برنمیگرده و ما دیگه یک خانواده مثل قبل نمیشیم.
هیچ دوستی ندارم و با کسی بیرون نمیرم.
احساس خوبی نسبت به دیگران ندارم که بخوام با کسی وارد رابطه بشم.
در حال حاضر وقت و هزینه درمانگر هم ندارم.
لطفا راهنمایی کنید چکار میشه کرد؟