مناطق مختلفی تو تهران هست که هرکدوم ویژگی های خوبی دارن اما منطقه 22 یکی از مناطق مناسب م برای زندگی و هم سرمایه گذاری است. برج های مختلف مثل پروژه نارنجستان 5 گزینه های خوبی برای خرید و سرمایه گذاری هستن.