بین من هم ۱۶سالمه و از دوره راهنمایی افت داشتم من فکر میکنم این افت به دلیل بالا رفتن حجم دروس و بحران های دوره نوجوانی باشه و کاملا طبیعیه نمراتی هم که شما میگیری بد نیستن به سن من که برسی تازه میفهمی اوج پروازت بوده اون موقع ها