سلام.
نمیدونم از کجا شروع کنم.من و همسرم مشکل اساسی نداریم.هر دو خیلی حساسیم.همسرم خیلی زود بهش برمیخوره.ناراحت میشه.داد میزنه.عصبانی میشه.ما ۳ ساله ازدواج کردیم.از روزای اول عقدمون اینطوری بود.اوایل منم مثل خودش میشدم.عصبانی و داد و بیداد میکردم ولی چند ماهی هست که ارومتر شده و در مقابل منم ارومترم.ولی بازم ادامه داره و تمام اتفاقات گذشته با هر بحث کوچیکی واسه من مرور میشه و تا جایی رسیدم که احساس سردی میکنم.نگران زندگیمم ولی برخورد درست واسم سخته.الانم باهم قهریم.از همدیگه به واسطه ی شغلش دوریم و امروز خیلییییی راحت بهم گفت ما باهم تفاهم نداریم و همین الان اگه سختته تا دیر نشده جدا شو.این حرفش خیلی منو اذیت میکنه‌.چون هر بار تو دعوا میگه برو هر تصمیمی میخوای واسه این زندگی بگیر.منطورش اینه که من برم درخواست جدایی بدم.خسته ام خیلیییییییی پرم از حرف.از درد ولی سخته گفتنشون