سلام.من سوم ریاضی ام.معدلم هم شده 18/59.
متاسفانه بااینکه کنکور رو درپیش دارم ام هنوز نمیدونم واقعا چه رشته ای رو انتخاب کنم.لطفا راهنمایی کنید.