سلام من برای یک موسسه مالی و اعتباری کار میکنم که مجبورم برخلاف خواسته قلبیم تمام وقت چادر سر کنم در عین حال دوست دارم در محیط کار آدم راحتی باشم و بگم و بخندم و خیلی به شوخ طب بودن معروف هستم حتی تا جاییکه اگر یک روز نخندم همه تو شعبه به من میگن چرا اینطوری هستی . همه همکارام به جز یکیشون مرد هستن در عین حال خیلی دوست دارم فاصله ام رو با هاشون زیاد کنم اما هر کاری میکنم نمیشه انقدر شوخی میکنن تا من و بخنده میندازن و سعی میکنن تا باهاشون حرف بزنم حتی بعضی وقتها شوخیها از حد هم خارج میشه خیلی دوست دارم که با اونها هیچ ارتباطی نداشته باشم اما در هشت ساعت کاری که دارم اگه بخوام شاد نباشم احساس افسردگی میکنم و چندین بار این موضوع رو امتحان کردم در عین حال محیط کاری من محیط مذهبی هم هست نمی دونم چیکار کنم من آدم برون گرایی هستم طور خدا کمکم کنید .