• آواتار dehghan
  08-06-2020, 04:42 PM
  سلام به شما دوست عزیز در این مسیر نیاز است که شما به پزشک مراجعه کنید تا در این مورد معابنه لازم صورت گیرد و بهتر است در این زمان از رابطه از مقعد...
  4 پاسخها | 764 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-06-2020, 10:03 AM
  سلام به شما دوست عزیز ببین عزیزم قابل درک هست که این شرایط و سبک رفتاری پدرت می تواند برای شما آسیب زا باشد و در این مورد نیا زهست که مادرت در مورد...
  1 پاسخها | 37 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-04-2020, 11:39 AM
  سلام به شما دوست عزیز قابل درک هست که روبرو شدن با این شرایط و تجربه این احساسات در دروان کودکی و زمان فعلی برای شما با دشواری و فشار روحی زیادی...
  3 پاسخها | 51 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-03-2020, 10:20 AM
  سلام به شما دوست عزیز اطلاعاتی که در اینجا بیان کردی بسیار محدود هست اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بده تا باهم بیشتر صحبت کنیم. مشکلات ارتباطی می...
  1 پاسخها | 31 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-03-2020, 10:05 AM
  سلام به شما دوست عزیز در این مورد به نظر می رسد که اعتماد بین شما و همسرتان کاهش یافته است و این مسیر می تواند برای هردوی شما با فشار روحی زیادی...
  2 پاسخها | 87 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-02-2020, 11:51 AM
  سلام به شما دوست عزیز قابل درک هست که این سردرگمی برای شما با احساسات ناخوشایندی همراه می باشد و ممکن است حتی با تغییرات رفتاری مانند همین تفاوت در...
  1 پاسخها | 73 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-01-2020, 01:15 PM
  همانطور که اشاره کردم یکی از مشکلات این روابط این است که وابستگی ایجاد می شود و بعد افراد برای شناخت اقدام می کنند اما دقت کنید که هرچقدر این رابطه...
  4 پاسخها | 117 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-01-2020, 10:27 AM
  سلام به شما آقا علی قابل درک هست که در زمان فعلی با سردرگمی مواجهه شده اید و یکی از مشکلاتی که روابط مجازی دارد و افراد عموما به آن توجه نمی کنند...
  4 پاسخها | 117 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-30-2020, 10:26 AM
  سلام به شما دوست عزیز نیازها و احساساتی که شما تجربه می کنید کاملا درست می باشد و نیاز است که از سمت ایشان به عنوان فردی که متعهد به شما می باشند به...
  5 پاسخها | 154 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-29-2020, 07:59 PM
  سلام به شما دوست عزیز در این مورد نیاز است که شرایط شما بررسی دقیق شود اگر افکار خاصی وجود دارد و یا اگر این بی تمرکز دائم بدون وجود افکار خاصی برای...
  3 پاسخها | 162 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-29-2020, 05:25 PM
  سلام به شما دوست عزیز در این مورد نیاز است که شرایط شما بررسی دقیق شود و این ترس ها اگر قبل از دست دادن پدرتان نیز وجود داشته است می تواند نشان از...
  1 پاسخها | 96 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-29-2020, 05:01 PM
  سلام به شما آقا محمد با توجه به توضیحاتی که برای ما نوشتید مشخص هست که در فشار روحی زیادی قرار دارید و در این میزان از فشار روحی اینکه شما حتی لطف...
  2 پاسخها | 39 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-28-2020, 09:11 AM
  سلام به شما دوست عزیز داشتن این افکار و سردرگمی بیشتر می تواند نشان از شناخت ناقص شما باشد زمانی که فرد شناختی از علایق و اهداف و حتی استعدادهای خود...
  2 پاسخها | 73 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-27-2020, 11:31 AM
  سلام در این مرود بجای گزینه کلا نظرت چیه گرینه نظرت چیه هست را در زیر متن فردی که برای شما ارسال کرده انتخاب کنید .
  2 پاسخها | 88 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-26-2020, 12:09 PM
  سلام مجدد به شما دوست عزیز بهتر است اطلاعات را به صورت دقیق تر بیان کنید تا با بتوانیم در شرایط بهتری شما را راهنمایی کنیم. دقت کنید که شما فرد...
  7 پاسخها | 93 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-26-2020, 10:17 AM
  سلام به شما ریحانه جان بهتر است از سرزنش کردن خود خودرای کنید چون شما در اول قبول کرده بودید که برمبنای شناخت در مورد ادامه مسیر و ازدواج تصمیم گیری...
  3 پاسخها | 166 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-25-2020, 02:14 PM
  سلام به شما دوست عزیز احساسات شما قابل احترام می باشد اما دقت داشته باشید که بهتر است سعی کنید که در کنار احترام به احساسات خودتان به این موضوع نیز...
  7 پاسخها | 93 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-25-2020, 01:17 PM
  سلام به شما دوست عزیز احساسات شما قابل احترام می باشد اما دوست عزیز دقت کنید که شما سالهاست به دنبال پاسخ به سوال ذهنی خود می باشید اما دقت کنید که...
  7 پاسخها | 214 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-25-2020, 10:07 AM
  سلام به شما ریحانه جان احساسات هردوی شما قابل احترام هست اما دقت کنید که این مسیر برای شناخت می باشد و اگر شما در کنار ایشان احساس آرامش لازم را...
  6 پاسخها | 162 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2020, 04:08 PM
  ببین دوست عزیز شما توقعات نرمالی از یک رابطه دارید اما نیاز است که توجه کنید که فرد مقابل شما نیز این شرایط را دارد به عنوان مثال شما بیان می کنید که...
  12 پاسخها | 88 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2020, 01:21 PM
  ببین عزیزم تضمیمنی در این زمینه وجود ندارد و در مسیر ازدواج نیز بهتر است شما براساس شناخت فرد مقابل تصمیم گیری کنید و اگر مهاجرت برایتان اهمیت زیادی...
  3 پاسخها | 168 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2020, 10:30 AM
  ببین عزیزم در این زمینه اگر همسر شما متوجه اشتباه بودن مسیر خود بودن می توانستیم امیدوار باشیم که شرایط تغییر کند و یا ایشان برای ترک اقدام کنند و...
  3 پاسخها | 32 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2020, 10:22 AM
  سلام به شما دوست عزیز روابط دوستی روابط دو نفره و یا بیشتری می باشد که نیاز است با درک متقابل شرایط یکدیگر پیش برود در کنار اینکه هیچ اجباری برای...
  12 پاسخها | 88 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2020, 09:37 AM
  سلام به شما دوست عزیز قابل درک هیت که این شرایط برای شما با فشار روحی زیادی همراه می باشد اما دقت کنید که در این مسیر اطلاعات بیان شده توسط شما...
  3 پاسخها | 32 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-22-2020, 11:59 AM
  سلام به شما دوست عزیز در مسیر نامزدی و خواستگاری بهتر است این آشنایی 4 تا 6 ماه ادامه داشته باشد و هم خانواده ها و هم هر دو فرد به صورت تنهایی...
  1 پاسخها | 35 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-22-2020, 11:07 AM
  سلام به شما دوست عزیز در این مسیر اگر بخواهید همراه با ازدواج به فکر مهاجرت نیز باشید و برای کارهای آن تلاش کنید نیاز است که در این مورد دیدگاهای...
  3 پاسخها | 168 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-20-2020, 12:40 PM
  سلام به شما آقا علی رضا در این مورد دقت کنید که بهتر است در اینگونه مسائل وارد نشوید و سعی کنید که مسیر خودتان را طی کنید چون اگر شما تایم زیادی را...
  5 پاسخها | 119 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-19-2020, 02:35 PM
  سلام به شما آقا مجید قابل درک هست که شما با توجه به شرایط ایشان این کادو را انتخاب کرده اید اما ممکن است دیدگاه ایشان متفاوت باشد و با توجه به فشار...
  1 پاسخها | 18 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-19-2020, 01:20 PM
  سلام به شما دوست عزیز داشتن نیاز جنسی یک فرایند طبیعی در بدن می باشد و در این مسیر نیاز است که هردو زوج به نیازهای یکدیگر توجه داشته باشند و در این...
  2 پاسخها | 226 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-19-2020, 09:29 AM
  سلام به شما دوست عزیز در این مورد می توانید از آیدی زیر برای صحبت با مشاور در تلگرام استفاده کنید https://t.me/kanonmoshaveran_bot
  1 پاسخها | 109 مشاهدات
بیشتر فعالیت

1 پیغام بازدید کنندگان

 1. مشاهده مکالمات
  سلام. لطفا پیام خصوصی چک کنید
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 1 تا 1
درباره dehghan

اطلاعات عمومی

درباره dehghan
دل نوشته کاربر:
بمان برای ساختن...

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
965
میانگین پستها در طول روز
1.55
آخرين نوشته
دردهنگام مقاربت ازپشت 08-06-2020 04:42 PM
پیغام بازدید کنندگان
مجموع پیغام ها
1
جدید ترین پیام
10-08-2019 10:05 AM
Total Thanks
Total Thanks
0
 • تشکر شده 303 بار در 242 پست
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
08-06-2020 04:42 PM
تاریخ عضویت
11-24-2018
معارفه ها
1

2 دوستان

 1. Golesang2 Golesang2 آنلاین نیست.

  کاربر انجمن

  Golesang2
 2. Ic_booy Ic_booy آنلاین نیست.

  کاربر انجمن

  Ic_booy
نمایش دوستان 1 به 2 از 2

07-09-2020


07-08-2020


07-07-2020


07-04-2020


03-27-2020


09-04-2019


09-03-2019


08-28-2019


صفحه 1 از 2 12

07-07-2020


03-28-2020


03-27-2020


02-06-2020


12-03-2019


11-10-2019


10-04-2019


09-06-2019


08-07-2019


08-05-2019


07-25-2019


06-21-2019


06-19-2019


06-11-2019


06-04-2019


05-11-2019


05-05-2019


05-03-2019


01-11-2019صفحه 1 از 2 12
صفحه 1 از 11 123 ...

08-07-2020


08-04-2020


08-03-2020


08-01-2020


07-27-2020


07-25-2020


07-23-2020


07-16-2020


07-13-2020


07-06-2020


07-05-2020


07-03-2020


06-25-2020


06-20-2020


06-19-2020


06-15-2020


06-12-2020صفحه 1 از 11 123 ...
© تمامی حقوق برای مشاورکو محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد