• آواتار dehghan
  امروز, 11:53 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز شما چندینن بار بیان کردید که قبلا همسرتان اینگونه رفتارهایی نداشته اند و به نظر می رسد که موضوع خاصی برای تغییر رفتارهای...
  3 پاسخها | 35 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  امروز, 10:25 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که در گروهای سنین نوجوانی اینگونه درخواستها وجود دارد و بهتر است که برای مورد پذیرش قرار گرفتن از اینگونه...
  4 پاسخها | 37 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  دیروز, 10:41 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز یک سری از این علایم با توجه به رابطه شما و فرزندتان طبیعی می باشد اما اگر این علایم بر روند زندگی شما تاثیر مخرب دارد...
  8 پاسخها | 59 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  دیروز, 10:36 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز بهتر بود در سنین پایین تر در زمان های مشخصی او را به دستشوی مخصوص کودکان می بردید تا بتوانید نتایج بهتری بدست آورید در...
  1 پاسخها | 22 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-15-2019, 07:36 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز مورد توجه قرار داشتن و تایید شدن حس خوشایندی را برای همه افراد به دنبال دارد اما این موضوع نباید به اندازه ای باشد که اگر...
  1 پاسخها | 42 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-15-2019, 05:55 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز در این مورد احساس و شوکه شدن شما قابل درک می باشد اما دقت کنید که شما با دلیل این رابطه را ترک کرده اید. 1. هریک از شما...
  3 پاسخها | 73 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-14-2019, 03:22 PM
  در این مورد بهتر است سعی کنید که از همین حالا یک سری خط قرمزها را مشخص کنید و این خط قرمز ها بر اساس هنجارها و باورهای فردی شما می تواند متفاوت باشد...
  3 پاسخها | 70 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-14-2019, 03:11 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که ایشان در سن نوجوانی قرار دارند و با ابراز احساسات و توجه شما احتمال وابستگی در ایشان زیاد می باشد و چون می...
  3 پاسخها | 638 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-14-2019, 02:43 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که اگر شما خودتان هم آمادگی ازدواج ندارید بهتر است به این اقا اعلام کنید تا ایشان دلایل شما را بشنوند و بعد در...
  3 پاسخها | 70 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-13-2019, 02:33 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز در این مورد بهتر است دقت بیشتری داشته باشید چون شما آشنایی قبلی با ایشان ندارید نمی توانید بر مبنای حدس و گمان در این...
  4 پاسخها | 98 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-13-2019, 10:52 AM
  سلام به شما دوست عزیز شما در سن نوجوانی قرار دارید و گرایش به جنس مخالف برای شما قابل درک می باشد اما نیاز است که شما شرایط سنیتان را بیشتر مورد...
  4 پاسخها | 44 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-06-2019, 02:35 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز عملکرد و احساسات افراد با یکدیگر متفاوت می باشد اما اگر شما از زندگی مشترکتان و همسرتان ریاضیت دارید ممکن است این موضوع...
  36 پاسخها | 357 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  08-06-2019, 12:58 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز در این مورد بهتر است همه جوانب را مد نظر قرار بدهید و بعد تصمیم گیری داشته باشید . در مورد مسئله خیانت اولین قدم این است...
  7 پاسخها | 74 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-31-2019, 10:29 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که برای انتخاب رشته و شغل نیاز می باشد که شما علایق و اهداف و استعدادهای خودتان را در نظر بگیرید تا بتوانید بهتر...
  3 پاسخها | 57 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-30-2019, 09:55 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز در این مورد دقت کنید که شما مشاور ایشان نیستید و نامزدشان می باشید پس بهتر است سعی کنید در نقش خودتان باقی بمانید و در...
  4 پاسخها | 151 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-28-2019, 12:31 PM
  با سلام مجدد خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که احساسات شما بعد از این زمان رابطه قابل درک می باشد اما بهتر است دقت کنید که اگر بخواهید به این روند...
  58 پاسخها | 1565 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-28-2019, 10:53 AM
  دوست عزیز دقت کنید اینکه مادرشوهر شما در جریان همه اتفاقات زندگی شما قرار بگیرند نیازی به آن نمی باشد اما نیاز است کهش رایط همسرتان را درک کنید با...
  9 پاسخها | 868 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-27-2019, 05:10 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که عصبانیت شما قابل درک می باشد اما اینکه شما برای نشان دادن عصبانیت خود از لطمه زدن به خود استفاده می کنید...
  58 پاسخها | 1565 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-27-2019, 10:47 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز به نظر می رسد که همسر شما نوعی مسئولیت در قبال مادرشان احساس می کنند که اگر مدیریت شده باشد و بر روابط شما آسیبی وارد...
  9 پاسخها | 868 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-27-2019, 09:32 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز در این مورد نیاز می باشد که مشکلات بین شما به صورت دقیق تر مورد بررسی قرار گیرد تا بتوانیم از دیدگاهای همسر شما نیز...
  1 پاسخها | 133 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-24-2019, 11:59 AM
  با سلام خدمتش ما دوست عزیز دقت کنید که مصرف این گونه قرص ها بدون تجویز و تشخیص گذاری پزشک می تواند برای شما عوارضی را به همراه داشته باشد . بهتر...
  7 پاسخها | 238 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-24-2019, 10:46 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز شما فعلا در شرایط روحی سختی می باشد که بهتر است به خودتان فرصت بدهید تا بتوانید به مرور زمان عملکرد بهتری بدست بیاورید ....
  6 پاسخها | 206 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-24-2019, 09:48 AM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز در این مورد نیاز است که شما از هیچ یک از طرفین طرفداری نکنید و سعی کنید بیان کنید که اگر از آنها همسرتان ناراحت هستند در...
  2 پاسخها | 102 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2019, 04:37 PM
  دوست عزیز در این مورد بهتر است در اول در آرامش و بدون توهین با همسرتان صحبت کنید و احساسات و ینازهای خودتان را با ایشان در میان بگذارید و سعی کنید در...
  3 پاسخها | 144 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2019, 03:03 PM
  با سلام خدمت شما دسوت عزیز دقت کنید که برای ازدواج با فردی که او را نیم شناسید بهتر سات زمان بیشتری برای شناخت به خودتان بدهید و در کنار شناخت...
  3 پاسخها | 144 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-23-2019, 02:22 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که اطلاعات بیان شده توسط شما کلی می باشد اطلاعات بیشتری به ما بدهید تا باهم بیشتر صحبت کنیم. 1. چند سال دارید؟...
  5 پاسخها | 111 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-22-2019, 04:32 PM
  دوست عزیز دقت کنید که مشکل خانواده شما با این آقا مشکلی نبوده است که با افزایش رابطه شما بر طرف شود خانواده شما و خودتان بهتر بود اگر دنبال شناخت...
  4 پاسخها | 246 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-22-2019, 02:37 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز لطفا اطلاعات بیشتری در اختیار ما قرار بدهید تا باهم بیشتر صحبت کنیم. 1. هریک از شما چند سال دارید؟ 2. چه دلیلی باعث می...
  3 پاسخها | 223 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-22-2019, 02:35 PM
  با سلام خدمت شما دوست عزیز دقت کنید که روابط پنهانی می تواند با مشکلات زیادی همراه باشد و فشارهای زیادی را به هردو طرف وارد کند که باعث می شود که بر...
  4 پاسخها | 246 مشاهدات
 • آواتار dehghan
  07-22-2019, 11:46 AM
  دوست عزیز دقت کنید که شما بخاطر سنتان به اینگونه صحبت های خانوادیتان واکنش بیشتری نشان می دهید اما اگر خودتان به برنامه ریزی که دوست دارید بپردازید و...
  20 پاسخها | 209 مشاهدات
بیشتر فعالیت
درباره Ic_booy

اطلاعات عمومی

آمار


مجموع پست ها
مجموع پست ها
7
میانگین پستها در طول روز
0.03
آخرين نوشته
پوچی مطلق در زندگی 12-30-2018 09:34 PM
Total Thanks
Total Thanks
0
 • تشکر شده 4 بار در 3 پست
اطلاعات عمومی
تاریخ و زمان آخرین فعالیت درسایت
12-30-2018 09:38 PM
تاریخ عضویت
12-29-2018
معارفه ها
0

1 دوستان

 1. dehghan dehghan آنلاین نیست.

  تیم مشاوره

  dehghan
نمایش دوستان 1 به 1 از 1
چیزی یافت نشد!
چیزی یافت نشد!

01-01-2019


12-30-2018


© تمامی حقوق برای مشاورکو محفوظ بوده و هرگونه کپی برداري از محتوای انجمن پيگرد قانونی دارد